Affärsmodell med win-win

OpenNet är en renodlad neutral kommunikationsoperatör

Som kommunikationsoperatör tar OpenNet ansvar för drift, tjänsteinnehåll och tjänsteutveckling samt blir en aktiv lokal partner för utbyggnad, anslutning, drift och marknadsföring av det öppna nätet.
bus3
OpenNets grundläggande affärsmodell som kommunikationsoperatör bygger på intäktsdelning baserad på antal kunder och tjänster. Affärsmodellen utgår ifrån att tjänsteleverantören äger slutkundsrelationen och att inga ersättningar utgår förrän kunden har köpt och erhållit leverans av en tjänst.
I de fall lokala nätägare producerar egna tjänster hanteras dessa som en tjänstleverantör bland andra.
Information om tjänster och registrerade kunder inhämtas från de lokala näten. Från detta underlag fakturerar Opennet tjänstleverantörerna enligt avtal. Ersättningen fördelas sedan mellan aktörerna i nätet och OpenNet.