Så här går det till när OpenNet
blir kommunikationsoperatör i ditt nät


  • OpenNet tecknar avtal med nätägaren som kan vara kommuner, energibolag eller fastighetsägare.
  • Plan för övertagandet tas fram i samarbete med nätägaren.
  • Workshops genomförs för att ta fram gemensamma handlingsplaner och processer.
  • Nätövertagandet sker tillsammans med nätlansering och marknadsföring.
     
    Intresserad av att veta mer?