Hög anslutningsgrad är ingen slump

Ett öppet stadsnät säljer sig inte av sig självt. Konkurrensen är öronbedövande. Men misströsta inte, det finns en lösning, för den som vill.
För att ha en chans att synas på marknaden och tränga igenom bruset, krävs en noga utarbetad och förankrad strategi och metodik. Varje lokalt stadsnät måste definiera och profilera sig på sina egna unika fördelar och göra marknaden medveten om dem.

Värna om det lokala varumärket

Dessbättre så har OpenNet hjälpt många stadsnät med detta arbete och vi kan använda dessa erfarenheter som en mall för varje stad vi går in i. Naturligtvis med de modifieringar som de lokala förutsättningarna kräver. Genom att göra detta kortar vi ner tiden och kan lansera betydligt snabbare och effektivare. Vi lanserar inte i OpenNets namn utan i det lokala stadsnätets namn.
metodik
Vi går tillsammans igenom ett antal workshops och processer för att definiera strategi, värderingar, styrkor och svagheter. Vi målar tillsammans en vision och en kommunikationsstrategi, vi definierar anslutaprocesser och planerar konkreta kampanjer.
Sedan börjar jobbet.