Ett öppet nät är öppet för alla

Valfrihet är medfött

Det började med kabeltv och fortsatte med bredbandsnäten. Både fastighetsägare och slutanvändare blev inlåsta i en flerårig lösning där utbudet av tjänster kontrollerades ensidigt av nätoperatören. Var man inte nöjd tjänade det inte mycket till att klaga. För oss är denna monopolistiska syn inte bara förlegad, utan helt i strid med den mänskliga naturen. Vi är födda till valfrihet och tycker om att välja. Det är därför det finns en mångfald av olika bilmärken, kläder och frukostflingor i full konkurrens.

Du är kung i nätet

Precis så fungerar det i de öppna näten. Du som är slutkund har inte bara en Internetleveratör, en telefoni- eller tv-leverantör att välja på, du har hundratals tjänster utan långa bindningstider att botanisera bland. Och du kan byta när du vill. Ett 50-tal tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor och åker i samma nät. Det öppna nätet är infrastrukturen för kommunikation. Precis som på vägnätet får vem som helst åka på det.