Vi har tillgång till över 200 tjänster

I fungerande öppna nät är tillströmmningen av tjänsteleverantörer stor. Alla vill vara med på denna marknadsplats och erbjuda sina tjänster. Konkurrensen höjer kvaliteten och pressar priserna.
OpenNet har avtal med ett stort antal tjänsteleverantörer med tjänster för privatpersoner, företag och fastighetsägare. Bland tjänsteleverantörerna finns såväl de stora nationella samt regionala och lokala leverantörer. Genom OpenNet får du tillgång till Sveriges största tjänsteinnehåll.
Vi ser gärna att lokala tjänsteleverantörer agerar i våra nät och erbjuder dem även en extra fördel genom att de ansluter sig. Via OpenNet kan en lokal tjänsteleverantör nå en större marknad då vi erbjuder dem att nå samtliga nät där OpenNet agerar eller samarbetar med.
OpenNet deltar aktivt, tillsammans med andra stadsnät, i att driva utvecklingen av nya stadsnätsunika tjänster och nyttigheter.