Samarbetspartners

Vi samarbetar med många
OpenNet är ett företag som samverkar och nätverkar med många andra. Inte minst med alla tjänsteleverantörer, kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som nyttjar vår tjänster. Men vi samarbetar också med fastighetsnätsbyggare, teknikleverantörer, entreprenadföretag. Att etablera och ansluta till ett öppet nät skapar många arbetstillfällen.
Här finner du några av våra samarbetspartners:
Fiberdata_logga_4f_tvattad
Fiberdata AB
Leverantör av tjänster inom drift, förvaltning och utveckling. Arbetar med systemintegration och kommunikationslösningar.
dagspris
PeCe Data AB (Dagspris.se)
Samarbetspartner och återförsäljare.
kringdata_logo
Kringdata AB
Samarbetspartner och nätbyggare.
Hewlett-Packard
Samarbetspartner och leverantör.
Packetfront_1
Packet Front
Samarbetspartner och leverantör.