opennet2
Vi samarbetar på flera nivåer

OpenNet har tre huvudpusselbitar som innebär samarbete i olika nivåer och kanske i olika stadier i utvecklingen av ett öppet nät.

Kommunikationsoperatör

Till stadsnät och bostadsföretag som vill renodla sin roll som nätägare av ett öppet nät, erbjuder OpenNet en komplett lösning med teknik, drift, aktivering, affärsmodeller, ett omfattande tjänsteinnehåll, en säljande webblösning och stöd för marknads-, sälj- och anslutaprocesserna.
Det vill säga: Ni upplåter en passiv fiber och tjänar pengar på alla som ansluts och som använder nätet. Allt däremellan tar OpenNet i princip hand om.
Det låter enkelt och det är enkelt, men vi gör det naturligtvis i samverkan. Vi samarbetar, planerar och stämmer av tillsammans, löser problem och driver marknadsarbetet. Ju närmare vi kommer marknaden, bostadsområdena och slutkunderna, desto mer värdefull är din hjälp och lokalkännedom. Du kan själv välja hur aktiv du vill vara i säljarbetet, men vi vet att det har stor betydelse för resultatet.
#inlineditbutton