Teknik och drift

Teknik för framtiden

Snabba öppna nät ger stora lokala fördelar. All trafik växlas nära användaren och korta svarstider, snabba överföringar och låga pingtider. Att arbeta hemifrån är inte längre något problem. Inte heller att skicka stora filer i nätet. Det öppna nätet blir som ett snabbt kontorsnätverk för hela området eller hela stan, ett LAN för stan.
Fiberoptiska nät är det enda långsiktigt hållbara i dag. Fibertekniken erbjuder svindlande överföringshastigheter på flera terrabit/s så prestanda kommer aldrig att vara ett problem.
Förutom höga hastigheter så säkerställer vi kvaliteten för de olika tjänsterna så att var och en (Internet, tv, telefoni) får de prestanda de behöver utan att inkräkta på varandras bandbredd.

365 dagar om året dygnet runt

Våra nät övervakas av Fiberdatas NOC (Network Operating Center) som är etablerad i Gävle och är öppen 365 dagar om året , 24 timmar om dygnet. Driftcentralen är förlagd i ett bergrum i Järvsta strax utanför centrala Gävle där vi erbjuder säkrare lösningar för drift av nät och servermiljöer till alla våra kunder.

Under de senaste 50 åren har detta bergrum varit en ”hemlig” ledningscentral för kommunens och försvarets vitala ledningsfunktioner under kris- och krigstider. Vi bygger vidare på traditionen att skydda viktiga samhällsintressen och skapar i berget en toppmodern IT miljö med mycket hög säkerhet för drift av IT system och datalagring.

Vår driftcentral är alltid öppen. Dygnet runt – året runt övervakar och driftar vi olika typer av nät runt om i landet. Med vår långa och breda erfarenhet av att bygga, utveckla och driva olika typer av nät vet vi vad som kan gå fel – men också hur vi på bästa sätt kan lösa problem som uppstår. Med hög teknisk kompetens i vår NOC är målet att kunna avhjälpa incidenter i ett så tidigt skede som möjligt.

Fler kunder och fler kritiska tjänster ställer allt högre krav på nätets tillgänglighet, stabilitet och tillförlitlighet. Vi har lång erfarenhet av komplexa service- och driftåtaganden med varierande SLA-nivåer.
Aktuell driftinformation
Klicka på länken Alla OpenNet-nät och välj ditt lokala nät. Till höger på första sidan finns länken till den lokala driftinformationen.