opennet2
Vill du ansluta din fastighet
till OpenNets öppna nät?


Fastighetsägare

Vill du ansluta din eller dina fastigheter till OpenNets öppna nät? Klicka på länken Visa alla nät nedan. Finns din ort med kan du klicka på stadsnätets namn och anmäla dig direkt på webben.
Om du finns i någon annan ort kan du göra en intresseanmälan via länken längst ned.

Villaägare

Vi ansluter villaområden och inte enskilda villor.Klicka på länken Visa alla nät nedan så kan du se i vilka orter vi för närvarande finns i. Bor du där kan du klicka och anmäla dig på webben.
Om din ort inte finns med kan du skicka in en intresseanmälan via länken nedtill. Vi återkommer då till dig med ett besked om vi kan ansluta din fastighet.
#inlineditbutton